RESURSER

Felanmälan

Garantiärenden

Vi lägger stor vikt i att du och din kund ska känna sig nöjda med vår garantihantering. Därför är det viktigt för både dig som installatör och för din kund att vi arbetar tillsammans för att hitta det som ligger till orsak för just ditt ärende.

Våra garantier är bland branschens bästa och det är vi stolta över. Vi arbetar med ständiga förbättringar vilket kräver identifiering och ett aktivt förebyggande av avvikelser.

Före eventuella garanti arbeten

För att identifiera orsaken till avvikelsen måste varje ärende grundligt utredas. Vid en funktionsavvikelse är första steget att utesluta yttre faktorer som kan orsaka avvikelsen. Påbörja inga garantiarbeten, kontakta oss alltid först. Det är också av största vikt att du får möjlighet att ta del av hur vår garantihantering fungerar så att missförstånd, misstolkningar och muntliga löften undviks. Det är alltid garantivillkoren som är gällande. Arbeten påbörjade utan vårt godkännande har vi inget betalningsansvar.

 

Kunduppgifter

Address

Installatörsuppgifter

Address*

Ärendeuppgifter

Dra filer hit eller
Godkända filtyper: pdf, doc, docx, txt, jpg, png, jpeg, xls, xlsx, Max filstorlek: 50 MB, Max antal filer: 5.
  Exempel på nödvändig dokumentation:
  Dokumentation av grundvattentäkt.
  Pump modell och anskaffningsår.
  Typ av tryckkärl och anskaffningsår.
  Till och frånslagstryck som anläggningen är inställd på.
  Vattenanalys före och efter filtersystem.
  Servicedokumentation för filtersystemet.