AVSYRNINGSFILTER

GÖINGEFILTER K

Göingefilter K åtgärdar problem med
lågt pH-värde och aggressiv
kolsyra.
Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.
Göingefilter K åtgärdar problem med lågt pH-värde och aggressiv kolsyra.

Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN…………………………………….. 6 bar
Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs……………………Nej

Produktval

 • Går att komplettera med Ecoflush Luftinjektor för
  att minska driftkostnaden eller om pumpen har låg
  kapacitet

 

Ingår i leverans

 • Göingefilter K, med servicevänlig filterbehållare
  i rostfritt stål (20 års garanti)
 • Inbyggd bypass
 • Filtermassa

Funktionsbeskrivning

Vattnet passerar filterbädden uppströms och får bädden att fluidisera (sväva).

Filtermaterialet som består av halvbränd dolomit neutraliserar kolsyra (CO2) genom att kolsyran urlakar kalkens karbonatinnehåll, ombildning sker till bikarbonat med ökad alkalinitet som följd.

Då dolomitmassan innehåller stora mängder magnesiumoxid kommer pH-värdet att justeras upp snabbt genom filterbädden.

Tekniska fakta

 • Maxtryck/PN…………………………………….. 6 bar
 • Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
 • Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
 • Avlopp för backspolning krävs……………………Nej

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter K
Hastighet (m/h)< 23< 40IntermittentFlödeLuft
Modelll/minl/minl/minl/minl/min
K 503053792014
K 12553851283416

* gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L.

med Ecoflush luftinjektor (tillval)

Byggmått mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupAnslutning
K 505300001150450360G20
K 1255300301440610450G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.