JÄRN- & MANGANFILTER

GÖINGEFILTER KOMBI AUL

Kombinationsfilter med extra reservoarstyrning
som åtgärdar problem med järn och mangan,
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och
svavelväte/berggas.
Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.
Kombinationsfilter med extra reservoarstyrning som åtgärdar problem med järn och mangan,
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN…………………………………….. 6 bar
Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Produktval

 • Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning
 • Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningsvolymen
  – ett avloppsvänligt tillval

 

Ingår i leverans

 • Göingefilter AUL, servicevänlig filterbehållare i
  rostfritt stål (20 års garanti)
 • Tidstyrd eller Manuell backspolning

Funktionsbeskrivning

Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och mangan fälls ut till fasta partiklar och filtreras. Bäddens övre skikt neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar pH-värdet.

Processen återupprepas med hjälp av den externa cirkulationen genom returledningen från reservoaren som ger ett flerfiltrerat vatten med fördelen att höga mängder järn och mangan kan filtreras via cirkulationens långsamma flöde.

När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt riktning. Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtreringsläge men hjälp av automatiken.

Finns alternativt även i manuellt backspolningsutförande.

Tekniska fakta

 • Maxtryck/PN…………………………………….. 6 bar
 • Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
 • Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
 • Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
 • Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter Kombi AUL
5. Lågreservoar
6. Pump för flerfiltrering
7. Pump mot hushåll
Hastighet (m/h)181512105*IntermittentSpolflödeLuftBackspolningsvolym
Fe+Mn (ppm)< 2,5< 3,5< 5,0< 7,0< 10,0
Modelll/minl/minl/minl/minl/minl/minl/minl/minl/minl/minl/min
Kombi 125 AUL403327221165503416750340

* cirkulation

med Ecoflush luftinjektor (tillval)

Byggmått mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupIndex g/m³Anslutning
Kombi 125 AUL520055153065046050G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.