Humusfilter

H50 – H200

Humusfilter H50-H200 tar bort förhöjda halter
av COD med effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Humusfilter H50-H200 tar bort förhöjda halter av COD med effektiv jonbytarmassa.

Fri från kemiska tillsatser.
Aqua Experts garantier ingår.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN…………………………………….. 10 bar
Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Produktval

 • Volymstyrd eller Tidstyrd automatik för backspolning

 

Ingår i leverans

 • Filterbehållare i glasfiber
 • Filtermassa
 • Saltbehållare och salttabletter, 25 kg
 • Tidstyrd automatik för backspolning
 • Ställbar spädningsventil

Funktionsbeskrivning

När vattnet passerar den makroporösa anjonbytaren avskiljs de negativt laddade humösa ämnena effektivt via jonbytet.

Då filtermediet inte är jonselektivt kan även andra negativt laddade joner hanteras beroende på jonernas affinitet.

När vattnet haft erforderlig kontakttid erhålls ett humusfritt vatten. Vid uppnådd mättnad regenereras filtermassan med hjälp av koksaltlösning och filtret återgår till fullgod funktion. Filtermediet kan även mixas med andra jonbytande material där även positivt laddade joner kan hanteras.

Filtret är helautomatiskt och kan fås med tidseller volymstyrt utförande.

Om råvattnet påvisar hög alkalinitet behöver frigjord kolsyra (CO2) neutraliseras genom ett efterföljande avsyrningsfilter.

Tekniska fakta

 • Maxtryck/PN…………………………………….. 10 bar
 • Pumpstarter per dygn:……………………….max 15 st
 • Arbetstemperatur:………………………….max 40 °C
 • Avlopp för backspolning krävs……………………….Ja
 • Elanslutning för automatik……………… 230 V 50 Hz

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Humusfilter
5. Salttank
Hastighet (Bv/h):403020SpolflödeBackspolningsvolymSaltåtgångIndex
COD (ppm):< 15< 20< 25
Modelll/minl/minl/minl/min (2,5bar)literkg/spoln.m3 vid 1°dH
H503425178,53988450
H754332221063813750
H10062463012939171000
H150826140161297261500
H2001088154201729332000

* Gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L.

Byggmått filterbehållare, mmByggmått salttank, mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupHöjdBreddDjupAnslutning
H501008601429310310780600600G20
H751018001585335335830680680G20
H1001018201850369369830680680G25
H15010184018904204201000760760G32
H20010186019604694691000760760G40

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.