Radonfilter

RADONETT

Radonett renar vatten på miljövänlig och
ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft,
UV-ljus och utan kemikalier eller filtermassa.
Garanterad reningsgrad 97-99,9 %.

Fri från kemiska tillsatser.
Hög kapacitet med låga driftkostnader.

Radonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan kemikalier eller filtermassa. Garanterad reningsgrad 97-99,9 %.
Fri från kemiska tillsatser.
Hög kapacitet med låga driftkostnader.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN……………………………………….. 4 bar
Pumpstarter per dygn:………………………. max 15 st
Arbetstemperatur:………………………….. max 40 °C
Avlopp för backspolning krävs………………………. Ja
Elanslutning……………………………… 380V / 230 V

* Gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L.

* Gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym tillsammans med hydrofor 150 L.

Ingår i leverans

  • Radonett – radonavskiljare avsedd till 1-3 hushåll.
    Upp till 3000 Bq/l.

Funktionsbeskrivning

När radonhaltigt vatten träder in i oxidationskammaren syresätts vattnet rigoröst genom luftinjektorn. Detta tillsammans med en väl designad spridare försäkras en mycket hög kontaktyta mellan luft/vatten som säkerställer att radondöttrar driver över till omgivande luft.

Då luftinjektorn skapar ett övertryck i radonavskiljaren leds den radonkontaminerade luften utomhus via en ventilationskanal utan ventilationsfläkt.

Då syresättningen av vattnet är så stor leder det även till att svårfällda gaser som metan samt lättare gaser såsom svavelväte, oxideras. Även kolsyran neutraliseras och ombildas till en karbonat som höjer vattnets pH-värde.

Tekniska fakta

  • Maxtryck/PN…………………………………….. 4 bar
  • Pumpstarter per dygn:……………………..max 15 st
  • Arbetstemperatur:…………………………max 40 °C
  • Avlopp för backspolning krävs……………………. Ja
  • Elanslutning……………………………. 380V / 230 V

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Radonett
5. Magnetventil
Modelll/min*
A1UV20
B2UV10
S1UV38
S2HY66

* Vid 2 bars mottryck.

Byggmått mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupAnslutning
A1UV5025901040320580G20
B2UV5025911040320580G20
S1UV5025921450320680G20
S2HY5025931450600500G20

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.