Radonfilter

RADOX

Vår egenutvecklade radonavskiljare.
Ingen hydrofor behövs. Tar bort radondöttrar, metangas,
svavelväte, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde.
Fri från kemiska tillsatser.
Hög kapacitet med låga driftkostnader.
Vår egenutvecklade radonavskiljare.
Ingen hydrofor behövs. Tar bort radondöttrar, metangas, svavelväte, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde.
Fri från kemiska tillsatser.
Hög kapacitet med låga driftkostnader.

Ladda ner:

Tekniska fakta

Maxtryck/PN………………………………………. 4 bar
Pumpstarter per timme:…………………….. max 40 st
Arbetstemperatur:………………………….. max 40 °C
Elanslutning för automatik……………………… 230 V

Produktval

  • Radox HF – radonavskiljare
  • Radox HZ – radonavskiljare med frekvensstyrd
    distrubutionspump. Du slipper därmed att
    installera en trycktank efter radonavskiljaren.

Funktionsbeskrivning

När radonhaltigt vatten träder in i oxidationskammaren syresätts vattnet rigoröst genom luftinjektorn. En mycket hög kontaktyta mellan luft/vatten som säkerställer att radondöttrar driver över till omgivande luft.

Eftersom luftinjektorn skapar ett övertryck i radonavskiljaren leds den radonkontaminerade luften utomhus via en ventilationskanal utan ventilationsfläkt.

Syresättningen av vattnet är så stor att det leder det till att även svårfällda gaser som metan och lättare gaser såsom svavelväte, oxideras. Även kolsyran neutraliseras och ombildas till en karbonat som höjer vattnets pH-värde.

Radox HZ är utrustad med frekvensstyrning för distributionspumpen vilken medför att ingen hydrofor är nödvändig. Radox HF kräver hydrofor efter anläggningen.

Tekniska fakta

  • Maxtryck/PN……………………………………….. 4 bar
  • Pumpstarter per timme:…………………….. max 40 st
  • Arbetstemperatur:…………………………. max 40 °C
  • Elanslutning för automatik……………………… 230 V

Ladda ner:

Placeringsprincip

1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor Esker FT
4. Radox
Modelll/min*
RADOX 20050

* Vid 2 bars mottryck.

Byggmått mm
ModellArt.nrHöjdBreddDjupDjup inkl. automatikAnslutning
RADOX 2005025901240400600700G32

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.