Aqua expert

 

Stufvenäs Gästgifveri

Stufvenäs Gästgifveri är en spa- och konferensanläggning utanför Kalmar. De har alltid haft humus i dricksvattnet. Rörteknik i Torsås hjälpte dem att installera två nya filter på anläggningen. 

Dessa filter renar mycket effektivare än de gamla kolfilter vi hade förut. Idag upplever vi inga problem med vårt vatten, säger Magnus som är fastighetsanvarig.