Aqua expert

Vattenanalys

Allt börjar med ett vattenprov!

Har du problem med ditt dricksvatten?  Vi arbetar ständigt för att förbättra och säkerställa att analysunderlaget i våra vattenprov håller en hög kvalitativ nivå, både för dig som kund och för oss internt, för att säkerställa rätt dimensionering av filtersystem. 

Aqua Expert hade ett eget ackrediterat laboratorium för utförande av vattenprover, detta var unikt för vattenfilterbranschen. Aqua-Lab blev ackrediterat 15:e april 1999 för fysikalisk/kemisk analys av enskild vattentäkt.

2018 valde vi att istället att skicka analyserna till Synlab för ett bredare urval av analyser, så att vi skall kunna vägleda er till ett klarsynt val av rätt vattenrening.
2020 tar vi fram vårt nya boxpaket (kem, radon & metall) i samarbete med Eurofins.

Om du är en del av ett företag inom exempelvis industri eller en privatperson som har problem med och vill testa ditt dricksvatten så finns det inget bättre alternativ än ett av våra ackrediterade vattenanalyser. Du får ett grundligt och heltäckande vattenprov av oss som säkerställer att du har full koll på din vattenkvalitet.

 

 

Varför och när ska jag göra en vattenanalys?

Om vattnet ändrar lukt, smak eller färg är en vattenanalys på sin plats. Livsmedelsverket rekommenderar även regelbundna vattenanalyser minst var tredje år, även om allt verkar normalt med vattnet. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt förespråkar myndigheten provtagning en gång om året. Det är extra viktigt för barnfamiljer att göra provtagningen om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är mer känsliga än vuxna för ämnen som bly och nitrit.

När större händelse sker i naturen kan det påverka vattnet i din brunn. Därför kan det vara bra att göra en vattenanalys i samband med till exempel skogsavverkning, skogsbrand och extrem snösmältning. Om du ska köpa en fastighet med egen brunn ska du som köpare se till att vattnet blir analyserat.

Ackrediterade vattenprover med posten - så går det till

När ni har beställt en Aqua Premium Box för vattenanalys av oss skickar vi provflaskor i en föradresserad och förfrankerad box hem till er. Såhär går det till rent konkret:

 • Beställ analysen Aqua Premium Box.
 • Provflaskor och föradresserad box skickas hem till dig.
 • Fyll flaskorna med vatten från brunnen.
 • Fyll i frågeformuläret så att vi vet vem vattenprovet kommer från.
 • Lägg flaskor och formulär i boxen, återförslut med tejp.
 • Lämna boxen på Eurofins inlämningsställe eller postens ombud, du behöver inte sätta på frimärke eller betala porto.

Sedan är du klar! Provet skickas till laboratoriet, som analyserar det och återkommer med dina provsvar. Enkelt och smidigt. Att vattenanalysboxen med kem metall och radon dessutom endast kostar 1995:- Just nu Box-kampanjpris 998:- t.o.m 31/12-20 inklusive moms och porto är bara en bonus
.

Följande analyser ingår i vår Aqua Premium Box 

Både mer och mindre välkända mätpunkter ingår i våra vattenanalyser - vi testar över 40 olika parametrar. För dig som vill förstå dem bättre har vi sammanställt en förklaring av vanliga termer. Analysen Aqua Premium testar:

Kemanalysen

 • Turbiditet
 • Konduktivitet
 • Lukt 
 • Färg
 • pH
 • Järn / Järn ELOF
 • Mangan 
 • Koppar
 • Alkalinitet
 • Nitrat / Nitratkväve
 • Nitrit / Nitritkväve
 • NO3/50+NO2/0,5
 • Fosfat / Fosfatfosfor
 • Ammonium /Ammoniumkväve
 • Fluorid
 • Klorid 
 • Sulfat
 • Totalhårdhet Tyska grader 
 • Kalcium
 • Kalium
 • Magnesium
 • Natrium
 • Kemisk syreförbrukning, COD
 • Marmoraggressiv kolsyra 
 • Langeliers index
 • Kisel
 • Anjoner (summa) & Katjoner (summa)

Tungmetallanalysen

 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsenik
 • Bly
 • Kadmium
 • Krom
 • Nickel
 • Selen
 • Uran.

Radonanalysen

 • Radon

Vill ni även göra andra typer av analyser som bakteriologisk analys så beställer ni det på samma ställe, dessa provpaket förmedlas av Eurofins och lämnas med fördel in på Eurofins inlämningsställen. För andra transportalternativ; läs under Beställ vattenanalys Leverans/frakt.  
Samtliga ackrediterade vattenanalyser utförs av Eurofins (eller Synlab om du beställt flaskor av oss före hösten 2020). Kontakta oss gärna om ni har några frågor, eller om något känns oklart.

Kom ihåg att ta hand om ditt vatten så att ditt vatten kan ta hand om dig. Beställ en vattenanalys genom att klicka på knappen ovanför, eller "beställ vattenanalys" - när du genomfört din beställning kommer ett provpaket skickas hem till dig så att du kan säkerställa att just ditt vatten har rätt kvalité!