Aqua expert

Aggressiv kolsyra

Om en vattenanalys visar lågt pH-värde pekar det på att ditt vatten innehåller aggressiv kolsyra. Kolsyrat vatten finns ofta i områden där nivån av kalk i berg och jord är låg eller saknas helt. En av komponenterna i kalk är nämligen kalcium, som har en neutraliserande effekt.

Aggressiv kolsyra frigör metall i dricksvatten

Den starkt negativa laddade kolsyran ger sig på kopparrör, som innehåller positivt laddade joner. Korrosionen som då sker oxiderar koppar som fälls ut i fasta partiklar och flyter med vattnet. Det kan i sin tur leda till gröna beläggningar i badrumsporslin (som handfat och toalettstolar) och på grått och ljust hår. Aggressiv kolsyra kan även angripa betong, rörsystem och varmvattenberedare av svartstål. Du kan uppleva att vattnet blir grumligt och missfärgat i rött. I tillräckligt höga koncentrationer kan kolsyran få ditt vatten att börja smaka surt.

Åtgärda aggressiv kolsyra i vatten

Korrosionen slutar inte när en viss mängd metall har frigjorts i ditt vatten. Den fortsätter angripa materialet tills tjockleken har minskat till ingenting och läckor uppstår. Flera faktorer kan hjälpa eller förhindra ett korrosionsangrepp av aggressiv kolsyra. Lågt pH-värde, hög vattentemperatur, syrefattigt och stillastående vatten och låg alkalinitet ökar risken för korrosion. Om pH-värdet och alkaliniteten däremot höjs till bra nivåer minskar problemen.

Om du misstänker att ditt vatten är surt och innehåller aggressiv kolsyra rekommenderar vi en vattenanalys. Att känna till vad ditt vatten innehåller idag kommer göra saker och ting enklare längre fram. När du beställer en vattenanalys får du en provflaska med tillhörande frågeformulär hemskickad. Du fyller på flaskan och skickar den med svarskuvert till ett ackrediterat laboratorium som vi samarbetar med. Vi hör sedan av oss med analysens resultat och kan erbjuda vattenfilter för att lösa eventuella problem. Ta första steget mot renare vatten idag genom att klicka hem din vattenanalys från oss!

Relaterade artiklar

Ph-värde
Alkalinitet