Aqua expert

Ammonium

Ammonium kan förekomma naturligt i ditt vatten och förknippas med höga halter av järn och humus. Men i vissa fall kan ammonium peka på påverkan från avlopp eller liknande. Ämnet kan även släppas från cementmaterial. En teknisk anmärkning ges när vattenanalysen visar 0,5 mg/l. Vid 1,5 mg/l bedöms dricksvatten som hälsofarligt.

Risker med ammonium i dricksvatten

Ammonium ska inte blandas ihop med ammoniak, den vanligaste kväveföreningen. Ammoniak är en gas som kan lösas upp i vatten, till exempel när regn faller. När ammoniak drar till sig en extra vätejon bildas ammonium, som är svagt surt.

Nitrit kan bildas ur ammonium i ledningar och filter. Om halterna av nitrit går över gränsvärdet bör vattnet inte användas till mat och dryck, eftersom det kan försämra kroppens förmåga att ta upp syre i blodet.

Vatten med höga halter av ammonium är ett tecken på mikrobiologisk aktivitet. Med det menas att pyttesmå levande varelser som kallas mikroorganismer finns i dricksvattnet. Det är nämligen den här sortens bakterier, svampar och andra organismer som bryter ned humus till ammonium. Vid en viss halt ökar risken för spridning av vattenburna smittor och vattnet kan även börja lukta.

Mät ammonium med vattenanalys

Ammonium är ingenting du vill ha i ditt dricksvatten. Vi på Aqua Expert hjälper till att både identifiera och åtgärda problemet. Beställ en vattenanalys från oss på nätet redan idag. Efter att ha fyllt i ett kort frågeformulär är ordern klar. En provflaska skickas till dig, som du fyller med vatten enligt instruktioner och skickar tillbaka. Det är enkelt, smidigt och ett bekvämt första steg mot rent vatten. Kom ihåg att välja ett alternativ som mäter just ammonium, om du misstänker att det finns i ditt dricksvatten.