Aqua expert

Antimon

Ur kemisk synvinkel är antimon likt arsenik, men är mindre reaktivt. Det relativt sällsynta grundämnet utgör endast 0,2 miljondelar av jordskorpan. Ändå hamnar antimon inte sällan i dricksvatten.

Nivåerna av antimon är ofta högre i närheten av vissa industrier, men grundämnet sprids även via reningsverk och trafik. Jämfört med den snarlika arseniken vet forskarna relativt lite om hur antimon fungerar som gift. Man känner ändå till att antimon tas upp långsammare i celler, och att ämnet inte lagras särskilt mycket i kroppen på människor och djur. När en vattenanalys visar 5 µg/l bedöms vattnet som otjänligt.

Risker med antimon i dricksvatten

Det misstänks att vatten med mycket antimon kan orsaka förändringar i blodets kemiska sammansättning, om du får i dig det under en längre tid. Det finns även misstankar om att antimon orsakar cancer. Inom EU klassificeras ämnet som farligt att andas in, dricka och äta. Antimon finns även med på flera industriers listor över farliga och icke önskvärda ämnen.

Intressant är att antimon var en av de första metallerna som vi människor lärde oss använda. För 4000 år sedan användes antimon i smink och keramik, och i antika Egypten användes den för att plätera andra metaller. Under 1900-talet ökade användningen markant. Idag används antimon som stabiliseringsmedel i exempelvis textilier, plast, papper och pigment.

Mät antimon med vattenanalys

Antimon är inte bara giftigt, utan dessutom ett ämne vi vet relativt lite om. Beställ en vattenanalys för att ta reda på statusen på ditt vatten. En provflaska skickas till dig, som du fyller och skickar tillbaka. Efter noggranna undersökningar återkommer vi med resultatet. Om det visar sig att du har antimon i ditt dricksvatten kan vi naturligtvis rekommendera olika sätt att åtgärda det.