Aqua expert

COD(Mn)

Kemisk syreförbrukning kallas chemical oxygen demand på engelska och förkortas därför COD(Mn). Det är ett mått på mängden syre som behövs för att bryta ner de organiska ämnen som ditt vatten innehåller. Syreförbrukande ämnen i dricksvatten består till stor del av organiskt material, både svår- och lättnedbrytbart. Indirekt mäter alltså kemisk syreförbrukning även mängden organiska ämnen. Den siffran är intressant för att bedöma kvaliteten på ditt dricksvatten.

Problem med hög kemisk syreförbrukning

När den kemiska syreförbrukningen i ditt vatten överstiger 8 mg/l innebär det att något inte fungerar som det ska i reningsprocessen. Dricksvatten med hög COD(Mn) kan ha problem med humus, som består av delvis förmultnade växtdelar. Humus påverkar färgen och smaken på ditt vatten, som kan få en gul ton. Det indikerar att ytvatten har trängt in i ditt vattensystem, något som oftast sker efter stora snösmältningar och kraftiga regn. Vatten med humus är säkert att använda i dryck och matlagning. Trots det uppskattas sällan dricksvatten som är grumligt, skiftar i gult, luktar illa och smakar otrevligt.

Förhöjd kemisk syreförbrukning är även ett tecken på att mikroorganismer finns i ditt dricksvatten och växer i storlek och antal. En sorts mikroorganismer är bakterier. De är ofta ofarliga, men vissa sorter kan göra människor sjuka genom att sprida mag- och tarminfektioner.

Mät vattnets kemiska syreförbrukning med vattenanalys

Om en vattenanalys visar att ditt vatten har hög kemisk syreförbrukning kan vi leda dig mot en lösning. Utifrån vår expertis hittar vi till roten av problemet och presenterar ett sätt att behandla orsaken till de förändrade nivåerna. Hör av dig till oss för att ställa frågor om kemisk syreförbrukning och andra mätvärden. Du kan även beställa våra vattenanalyser på nätet redan idag!