Aqua expert

Fluorid i vatten

I måttliga mängder kan fluor, eller fluorid, ha en positiv effekt som förebygger karies och hål i tänderna. Faktum är att fluor används i tandkräm och tillsätts i många länders allmänna dricksvatten (inte i Sverige). Men vatten med mer fluorid än 1,3 mg/l kan lämna skönhetsfläckar på tandemaljen hos barn på 0–8 år, något som kallas tandfluoros. Lindriga fall ger vita fläckar, medan allvarligare fall gör tänderna mörka och gropiga. Vissa studier pekar på att tandfluoros även ökar risken för karies.

Fluor från dricksvatten lagras i kroppen

När du dricker dricksvattnet tas fluorid lätt upp av mag-tarmkanalen. Hos vuxna stannar sedan 60 procent i kroppen, men hos spädbarn lagras en ännu större andel. Riktigt höga halter av fluorid, över 6 mg/l, innebär att dricksvatten bedöms som otjänligt av hälsoskäl. Anledningen är att vattnet kan orsaka flourinlagring i benvävnaden (osteofluoros), som på lång sikt kan leda till smärta och stelhet i lederna, minskad rörlighet och benskörhet. Framförallt sker lagringen i ben och tänder, därför märks effekterna mest där.

Marginalen mellan hälsosamma och skadliga mängder fluorid är liten. Som med de flesta vattenproblem är barn mer utsatta än vuxna för hälsoriskerna, eftersom mindre halter krävs för att de ska påverkas.

Mät fluorid med vattenanalys

I stora delar av Sverige är det möjligt att vatten i bergborrade brunnar innehåller mer fluorid än gränsvärdet av naturliga orsaker. Höga halter kan även finnas i grävda brunnar. Ämnet utgör ett av de större problemen för enskild vattenförsörjning.

Vi på Aqua Expert har utvecklat fluoridfilter, som hjälper till att minska fluorhalter i dricksvatten till nivåer som inte skadar dig och din familj. Filtermaterialet är aktiverad aluminiumoxid. Det första steget är hur som helst en vattenanalys, som berättar vad ditt vatten innehåller i dagsläget. Beställ den från oss och få provflaska och medföljande frågeformulär hemskickat!