Aqua expert

Fosfat

Vatten med fosfat är ingen hälsorisk i sig, men om en vattenanalys visar över 0,6 mg/l pekar det mot påverkan av ditt dricksvatten. Ämnet används inom industri, jordbruk och livsmedelstillverkning. Fosfat förekommer även som avhärdare i somliga tvättmedel. Ofta är föroreningar från avlopp och gödsel anledningen till att det hamnar i ditt vatten, men fosfat kan även ha ett naturligt och geologiskt ursprung.

Fosfat och föroreningar i vatten

Om det rör sig om föroreningar kan även antalet bakterier i ditt vatten ha ökat. Inte minst typen som kallas E. coli, som förekommer i tarmkanalen hos människor och djur. De flesta bakteriestammar är ofarliga, men vissa kan orsaka sjukdomar och öka risken för spridning av vattenburna smittor. Föroreningar från gödsel kan även föra med sig ammonium, som kan lukta, öka risken för smittspridning och bilda potentiellt hälsofarlig nitrit. Även nitrat kan läcka in tillsammans med föroreningar.

Svårt att skydda dricksvatten mot fosfat

Om en vattenanalys visar förhöjda halter av fosfat bör du kontrollera om det finns några uppenbara källor till föroreningar i närheten av brunnen, eller om ytvatten har läckt in. Man kan argumentera för att djupare grundvatten i berg har bättre skydd mot föroreningar från gödsel och avlopp, jämfört med ytligare grundvatten. Det är ändå inte självklart att djupa brunnar är bättre än grunda, eftersom det är mindre sannolikt att grundare varianter får förhöjda halter av geologiska föroreningar. Att skapa en perfekt brunn är svårt. Därför är vattenanalyser viktiga för att säkra kvaliteten på ditt vatten.

Hör av dig till oss för att beställa en vattenanalys, kom ihåg att välja en sort som mäter just fosfat. Du får en provflaska och ett frågeformulär hemskickat, som du efter påfyllning postar med svarskuvert till laboratorium för analys. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Relaterade artiklar

Ammonium
Bakterier