Aqua expert

Kadmium

Kadmium finns oftare där berggrunden är sedimentär och i surt vatten. Korrosion kan urlaka tungmetallen från ledningsnätet, men ämnet kan även läcka in i råvattnet med föroreningar från industrier eller gödningsmedel.

Vad är gränsvärdet för kadmium?

Vid en kadmiumhalt på 1 µg/l ges en hälsomässig anmärkning och vatten med 5 µg/l bedöms som otjänligt, eftersom det kan orsaka kroniska hälsoeffekter.

Kadmium - hälsoeffekter och giftighet

Kadmium hör till de giftigaste tungmetallerna och lagras i njurarna. Rökare är en särskilt utsatt grupp, eftersom de får i sig stora mängder kadmium i kroppen från cigaretter. En annan riskgrupp är personer med järnbrist, eftersom bristen leder till att kroppen tar upp mer av tungmetallen.

Kadmium från vatten stannar i kroppen

Den biologiska halveringstiden (tiden det tar för mängden att halveras) för kadmium är 10–30 år. För dig som bor i ett hus med dricksvatten rikt på kadmium innebär det att mängden av tungmetallen ökar stadigt i din kropp. På lång sikt blir njurarna sämre på att ta upp salt och vissa proteiner från primärurinen. Längre fram blir njurarna sämre på att rena blodet från nedbrytningsprodukter, vilket innebär att skadliga ämnen blir kvar i kroppen. Forskarna menar att mycket pekar på en koppling mellan kadmium och benskörhet, hormonberoende tumörer, hjärt- och kärlsjukdomar och den kognitiva utvecklingen hos foster och barn. Synliga symtom uppstår inte med en gång, det kan dröja decennier för kadmiumhalten att växa till den punkten.

Vattenanalys av kadmium stillar oro

Är du orolig över kadmium i ditt dricksvatten? Med en vattenanalys kan du enkelt mäta ett stort antal farliga ämnen. Resultatet kan leda till en lättnadens suck eller en chans att åtgärda problemet i ett tidigt skede. Hör av dig till oss för mer information om vattenanalyser av kadmium i ditt dricksvatten! Vi erbjuder även vattenfilter om det visar sig att det behövs hos dig.