Aqua expert

Kalcium

Mängden kalcium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med magnesium. Mjukt vatten innehåller en lägre halt, medan koncentrationen är högre i hårt vatten. Eftersom kalk innehåller kalcium är kalkhaltigt vatten ofta hårdare. Kalcium kan även frigöras ur marken på grund av surt regn.

I vissa fall kan kalcium vara positivt för ditt vatten, eftersom halter på mellan 20 och 60 mg/l minskar risken för korrosion. Varken kalcium eller hårt vatten är farligt att dricka, men kan orsaka andra sorters problem. Hårt vatten innebär en större sannolikhet för utfällningar och beläggningar i ledningar, på disk och badrumsväggar. I förlängningen kan avlagringarna täppa igen ledningar. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och gränsvärdet för hårt vatten är 15 °dH, vilket ger en teknisk anmärkning.

Risker med kalcium i vatten

När hårt vatten värms upp kan det lämna avlagringar i form av en hinna på värmeelement i varmvattenberedare, kaffebryggare och andra hushållsmaskiner. Den här så kallade pannstenen är mycket dålig på att leda värme, vilket innebär att maskinerna inte värmer upp det de ska. Istället överhettas dem och går sönder. Pannsten lämnar även beläggningar i rör och sätter igen munstycken. Även i mindre hårda vatten kan pannsten fällas ut vid högt pH-värde och alkalinitet.

Mät kalcium i ditt dricksvatten

Beställ en vattenanalys och ta reda på hur mycket kalcium ditt dricksvatten innehåller! Svaren levereras av ett ackrediterat laboratorium som vi samarbetar med. Om vattenanalysen visar att ditt vatten innehåller mer kalcium är 100 mg/l eller är för hårt kan vi åtgärda det. Aqua Expert har utvecklat avhärdningsfilter, som gör vatten mjukare. Eftersom avhärdat vatten kan smaka otrevligt finns möjlighet att avhärda allt vatten utom det som du kommer dricka. På så sätt kan du ändå minskat risken för materiella skador markant.