Aqua expert

Kalium

Kalium är ett spårämne för djur och växer, men om vattenanalysen visar över 12 mg/l är det ett tecken på föroreningar från exempelvis konstgödsel i ditt dricksvatten. Det här bör uppmärksammas, trots att det inte är farligt för hälsan i vanliga fall. Se om du kan upptäcka möjliga källor i närheten av brunnen och kontrollera om ytvatten har läckt in i den.

Förorening eller naturligt kalium i vatten

Föroreningar av konstgödsel kan utöver kalium bestå av bland annat ammonium, fosfor och kadmium. Det sistnämnda är en tungmetall som kan påverka njurarnas funktion om du får i dig ämnet under en längre tid. Kadmium har även kopplats till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, kognitiv utveckling hos barn och andra hälsoeffekter. Ammonium kan få vatten att lukta och leda till nitritbildning, som försämrar funktionen i installationer, öka risken för vattenburna smittor och kan försämra blodets förmåga att ta upp syre (framförallt hos små barn).

Eftersom ämnet är mycket vattenlösligt används det ofta i industrier. Men även i naturen är kalium vanligt, ofta bundet till salt i havet och i olika mineralföreningar. Om kalium har kommit till ditt dricksvatten via ytvatten kan även humus ha läckt in. Humus består av organiska ämnen, ofta delvis förmultnade växtdelar. Det får vattnet att lukta och smaka illa, dessutom kan en gul färgton och grumlighet uppstå. Humus är inte giftigt, men är inte heller trevligt att leva med.

Få svar av en vattenanalys

En vattenanalys ger snabba svar på om du har förhöjda halter av kalium i ditt vatten eller inte. Beställ en från oss online! En provflaska, frågeformulär och svarskuvert med frakten betald skickas till dig. Efter att ha fyllt flaskan med vatten och formuläret med svar skickar du dem till laboratorium, för högkvalitativ vattenanalys. Hör av dig med eventuella frågor och funderingar!

Relaterade artiklar

Kadmium
Ammonium