Aqua expert

Konduktivitet

Om din vattenanalys visar hög konduktivitet innebär det att vattnet har god förmåga att leda elektricitet. Ledningsförmågan i sig är inte ett problem, men visar hur mycket salter ditt dricksvatten innehåller.

När ledningsförmåga blir ett problem

Hög konduktivitet är en indikator på förhöjda salthalter i ditt vatten, främst av ämnen som klorid, natrium och sulfat. För höga salthalter är ett problem eftersom det innebär att vattnet har metallangripande egenskaper. Med det menas att korrosionsangrepp skyndas på. Korrosion kan ske i hushållsmaskiner, rör och pumpar som i värsta fall fräts bort helt.

Vid riktigt höga salthalter kan vattnet börja smaka annorlunda och skapa vita beläggningar på diskbänken. Ett vanligt första tecken på problem är att kaffe och te som bryggts på kranvatten inte smakar som det brukar. Saltet kan komma från en rad olika källor. Exempelvis kan ditt vatten ha blivit förorenat av gammalt havsvatten som varit instängt i bergets sprickor under tusentals år, eller nutida saltvatten från Östersjön.

En annan möjlig förklaring är att din brunn kan vara för djupt borrad. Det kan även röra sig om rester från vägsalt och avlopp som har tagit sig in i vattnet.

Sänk konduktiviteten i ditt dricksvatten

Konduktivitet mäts i milliSiemens per meter (mS/m). Vi på Aqua Expert har erfarenhet av de flesta problem med dricksvatten och har utvecklat lösningar som verkar med stor precision. För att rena ditt vatten från salt och återställa konduktiviteten till önskvärda nivåer har vi utvecklat flera varianter av filter. Med vattenanalys och vattenfilter hjälper vi dig till snabba och tydliga svar och ett sätt att få rent vatten igen.

Hör gärna av dig till oss för att beställa en vattenanalys (Klicka här), eller fråga oss mer om konduktivitet hos dricksvatten!