Aqua expert

Magnesium

Den alkaliska jordartsmetallen magnesium har den kemiska beteckningen Mg och är ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan. Studier tyder på att magnesium är nyttigt för oss människor och till viss del kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar. Men för mycket magnesium i vatten kan skapa otrevlig smak och slita på rören.

Problem med magnesium i vatten

Att magnesium finns i vatten är naturligt och ofta är mineralens ursprung geologiskt. Tillsammans med kalcium utgör magnesium vattnets så kallade hårdhet. Hårt vatten har hög halt av kalcium och magnesium, medan mjukt vatten har mindre. Måttet som används för att mäta total hårdhet är tyska hårdhetsgrader. Hög total hårdhet skapar större risk för utfällningar i ledningar, kärl och installationer i fastigheten. Tvätt kan också ta skada och blir svårare att få ren. Hårt vatten kan även fälla ut pannsten, vilket minskar bland annat varmvattenberedarens effekt. Pannsten leder nämligen värme väldigt dåligt. Hårt vatten är vanligare i områden där jordlager och bergarter är kalkhaltiga.

Även om vatten med mycket magnesium kan orsaka stora problem med det materiella är det inte farligt att dricka och använda i matlagning. Vid 30 mg/l kan mineralen förändra dricksvattnets smak.

Magnesium mäts med vattenanalys

Det finns metoder för att lösa problem med magnesium. Till exempel kan ett avhärdningsfilter komma tillrätta med hårt vatten. Eftersom avhärdat dricksvatten kan smaka illa går det bra att endast avhärda det vatten som används till annat i hushållet. På så sätt minskar ändå risken för skador på ledningar och installationer markant. Du får det bästa av två världar!

Hör av dig till oss för att beställa en vattenanalys och vattenfilter. Vi står även redo att svara på alla dina frågor och funderingar om magnesium.