Aqua expert

Nitrit

Nitrit är en naturligt och är något som till och med kan vara positivt i lagom mängder, men kan även påverka små barn negativt och indikera att ditt dricksvatten har blivit kontaminerat. Om du har en djup brunn med syrebrist i vattnet kan en naturlig nivå av nitrit överstiga 0,1 mg/l, vilket ger en teknisk anmärkning. En annan möjlig förklaring till att vattenanalysen visar förhöjda värden är föroreningar av organiska eller oorganiska gödsel, eller avlopp. Nitrat kan även bildas ur ammonium och vid desinfektion med kloramin.

Om halten av nitrit överstiger 0,5 mg/l och/eller mängden nitrat överstiger 50 mg i dricksvattnet kan blodets förmåga att ta upp syre försämras, vilket leder till syrebristsymptom. Det här akuta tillståndet kallas methemoglobinemi och är vanligast hos spädbarn som fått i sig nitrit via exempelvis bröstmjölksersättning. Symptomen bland småbarn manifesterar sig i form utav blåfärgning av fingrar och nästipp, ett tillstånd som kallas "blue baby". En vuxen får sällan i sig tillräckliga mängder för att bli sjuk, men bör ändå inte dricka vattnet. På lång sikt kan dricksvatten med mycket nitrit orsaka negativa effekter på binjurarna.

Nitrit och nitrat i vatten

Nitrit är starkt förknippat med en annan kväveförening, nitrat. Faktum är att både nitrat och nitrit kan bildas av vår kropp. Bakterier vi har i munnen kan även omvandla nitrat till nitrit. Eftersom de hänger samman tar vattenanalyser ofta hänsyn till hur stor mängd av respektive ämne som förekommer i vattnet. Ju mer nitrat som finns, ju mindre nitrit får förekomma om vattnet ska bedömas som användbart (och vise versa).

Säkra ditt dricksvatten med vattenanalys

För att säkerställa att ditt vatten har normala nivåer av nitrit, beställ en vattenanalys genom oss på Aqua Expert. Ett kit med provflaska och frågeformulär skickas ut till dig, som du skickar tillbaka till laboratorium för analys. Självklart är laboratorieverksamheten ackrediterad och portot för svarskuvertet betalt. Har du frågor om nitrit, vattenanalyser eller åtgärdsförslag är du välkommen att kontakta oss!

Relaterade artiklar

Ammonium