Aqua expert

CODMn

Ett sätt att mäta mängden av organiskt material i vatten är att se till oxiderbarhet, som mäts som CODMn (Chemical Oxygen Demand) eller permanganatindex. Ett förhöjt värde pekar på att mikroorganismer inte filtreras bort från vattnet på ett önskvärt sätt. Orsaken till ett ökat CODMn-värde kan vara föroreningar från humusämnen, ytvatten och avloppsvatten, att små djur trillat ner i brunnen och att inte tillräckligt mycket vatten omsätts. Konsekvenserna kan bli att vattnet får en särskild lukt, smak och färg, men framförallt ökad smittorisk. Hög CODMn-halt kan också leda till att hälsofarliga desinfektionsbiprodukter skapas vid vattenbehandling.

Mikroorganismer och CODMn

Mikroorganismer är små varelser som inte kan ses med blotta ögat. Under kategorin faller bland annat bakterier. Desto fler mikroorganismer som finns i ditt vatten, desto högre är risken för vattenburna smittor via virus, bakterier och andra bärare. Hög oxiderbarhet ökar dessutom risken för att mikroorganismerna växer till storlek och antal. Det kallas mikrobiologisk tillväxt. Patogena mikroorganismer orsakar sjukdomar. Ofta rör det sig om mag- och tarminfektioner och det är vanligast att smittas via dricksvatten, men även badvatten och att äta grönsaker som vattnats med kranvatten är en risk.

Mät oxiderbarhet med en vattenanalys

Återfå ett normalt värde på CODMn och bli av med hälsorisken som förhöjd mikrobiologisk aktivitet medför. Beställ en vattenanalys från oss och se vilken status ditt vatten har idag, som ett första steg på vägen mot rent vatten.

Vi skickar ut en provflaska och ett frågeformulär. Du fyller provflaskan med vatten och formuläret med svar, för att sedan skicka tillbaka bägge till oss för analys. Kom ihåg att välja en vattenanalys som mäter just CODMn. Aqua Expert kan inte bara identifiera problemet, utan även hjälpa dig åtgärda ett förhöjt permanganatindex. Hör av dig till oss med frågor och funderingar!

Relaterade artiklar

Bakterier