Aqua expert

pH-värde

Ett pH-värde på under 6,5 innebär att ditt dricksvatten är försurat. Ett surt vatten är aggressivt mot det som det kommer i kontakt med och kan därför skada rörledningar och hushållsmaskiner. Bland annat kan vatten med lågt pH-värde slita på kopparledningar och på så sätt öka halten av koppar. Ett tecken på hög halt av koppar är att ljust hår skiftar i grönt efter dusch och bad. Gröna beläggningar kan även synas i badrummets porslin.

Dricksvatten med högt pH-värde (värden över 10,5) är inte heller bra, eftersom det ökar risken för skador på slemhinnor och ögon. Om du har högt pH-värde, hög alkalinitet och dessutom hårt vatten är det extra troligt att pannsten fälls ut i vattensystem och installationer. Eftersom pannsten leder värme dåligt minskar det effekten i varmvattenberedaren.

Högt och lågt pH-värde i vatten

Många av oss minns NO-lektioner där vi mätte pH-värde med lackmuspapper och BTB, med resultat som kunde tydas genom olika färger. Kanske minns du att pH-skalan sträcker sig mellan värdena 1 och 14, där 7 är neutralt. Ett lågt pH-värde innebär att det som testas är surt, medan ett högt värde innebär att det är basiskt. Måttet pH är logaritmiskt och med det menas att pH-värdet 7 är 10 gånger starkare än värdet 6, medan 8 är 100 gånger starkare än 6.

pH-värde är en viktig faktor för dricksvatten

Lågt pH-värde är ett tecken på att ytvatten och ytligt grundvatten påverkar ditt dricksvatten. Möjliga orsaker är till exempel surt regn och kalkfattig berggrund. Vatten blir ofta mindre surt ju djupare brunnen är, så problemet med lågt pH-värde kan bero på att brunnen är för grund.

Det är viktigt att kontrollera pH-värdet i dricksvatten regelbundet, både för hälsans skull och för att undvika dyra reparationer längre fram. Hör av dig till oss om du misstänker att ditt vatten är surt, för att beställa en vattenanalys som mäter pH-värde. Om resultatet visar förändrade värden kan vi hjälpa dig med ett avsyrningsfilter.