Aqua expert

Sulfat

Sulfat är ett av flera saltämnen som kan påverka ditt dricksvatten. Värden över 100 mg/l kommer en teknisk anmärkning ges, eftersom sulfat kan påskynda korrosionsangrepp. Vid den här nivån är sulfat fortfarande relativt harmlöst för hälsan. Det är trots allt ett ämne som vi normalt får i oss med maten. På grund av problem med smaken kan mängder över 250 mg/l ändå göra ditt dricksvatten odrickbart. I värsta fall kan känsliga barn drabbas av tillfälliga diarréer, eftersom magnesiumsulfat irriterar mag-tarmkanalen.

Sulfat och salt i vatten

Om sulfat finns i ditt vatten kan det mycket väl ha tagit sig dit som en förorening från surt regn eller ytligt vatten. I andra fall kan ursprunget vara naturligt och geologiskt. Sulfat står inte för vattnets totala salthalt. Ämnen som klorid och natrium påverkar också. Ju saltare ditt vatten är, desto mer aggressivt kommer det vara mot metaller i ledningar, rör och installationer. Det kan frigöra bland annat järn och koppar i vatten, vilket orsakar missfärgningar, smakförändringar och möjligen slam. Ett större problem är att tungmetaller kan urlakas i dricksvattnet.

En vattenanalys som mäter sulfat i dricksvatten

Salt vatten som innehåller mycket sulfat kan alltså vara orsaken till materiella skador och i förlängningen frigöra farliga ämnen i det vatten du och din familj använder. Eftersom salthalter över gränsvärdet ofta är svåra att märka i vardagen är regelbundna vattenanalyser ett bra verktyg för att upptäcka förändringar. För att mäta den samlade salthalten används måttet konduktivitet, som visar vattnets förmåga att leda ström. Ta ett första steg mot ett kvalitetssäkrat vatten redan idag, beställ en vattenanalys från oss!

Flera typer av filter från Aqua Expert kan hjälpa dig komma till rätta med höga halter av sulfat i vatten. Hör av dig till oss om det blir aktuellt, så guidar vi dig bland osmosfilter och annan membranteknik.