Aqua expert

Turbiditet

Turbiditet är ett mått på grumlighet i vatten. Förhöjda nivåer kan bero på organiskt och oorganiskt material. Några vanliga komponenter är humus, lera, järn och mangan. Beroende på vad orsaken är kan ditt vatten lukta illa och skifta i gult eller brunt, eller innehålla små svarta flagor som stötvis kommer ut ur kranen. Kanske smakar vattnet till och med konstigt.

Grumlighet – dåligt tecken för dricksvatten

Måttet för turbiditet kallas FNU som anger ljusets spridning. Vid en viss nivå kan grumlighet ses med blotta ögat. Vissa beskriver det som att vattnet ser ”mjölkigt” ut. Turbiditet på över 3 FNU indikerar påverkan av ytvatten, något som ofta sker efter kraftiga regn och snösmältning. Ökad grumlighet är vanligt i nygrävda och nyborrade brunnar, men det avtar allt eftersom du använder den.

Grumlighet är inte ett problem i sig, men är inte ett bra tecken för vattnets kvalitet. Turbiditet höjer risken för vattenburna smittor och mikrobiologisk tillväxt, vilket innebär att mikroorganismer (bland annat bakterier) växer till storlek och antal.

Mät turbiditet med en vattenanalys

Det finns alltid anledning att undersöka orsaken till onormala förändringar i turbiditet, eftersom grumlighet pekar på att oönskade föroreningar finns i ditt dricksvatten. En vattenanalys ger dig kunskap om kvaliteten som ditt vatten har idag. Utifrån resultaten kan vi hjälpa till att minska turbiditeten till en önskvärd nivå, med rent och säkert vatten som resultat.

För att komma till rätta med ökad grumlighet finns inte en universallösning som passar alla. Det gäller att hitta roten av problemet och behandla orsaken snarare än symptomet. Hör av dig till oss på Aqua Expert med frågor om turbiditet, grumlighet och vattenanalyser!