Aqua expert

Vattenhårdhet

Normalt anses inte hårt vatten ha skadlig effekt på hälsan hos djur och människor men de materiella skadorna kan däremot bli påtagliga. Hårt vatten innebär ökad risk för utfällningar och beläggningar i vattenledningar, på disk och badrumsväggar. Det händer framförallt där vattnet är varmt. Om hårt vatten inte behandlas kan ledningar sättas igen och varmvattenberedaren få avlagringar. Du kan uppleva att din tvätt inte blir helt ren i tvättmaskinen och att du måste använda mer tvättmedel än vanligt.

Totalhårdhet och tyska hårdhetsgrader

Mängden kalcium och magnesium i vattnet bestämmer hårdheten. Hårt vatten innehåller större mängder av de två mineralerna, medan mindre mängder finns i mjukt vatten. Benämningen för den totala mängden kalcium och magnesium är totalhårdhet, som mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH). Kemiska föreningar där kalcium ingår kallas till vardags för kalk. Det är när kalk bildas som hårt vatten blir ett problem, eftersom det bildar avlagringar.

Både hårt och mjukt vatten i Sverige

Överlag är kommunalt vatten i Sverige mjukt. Anledningen är att stora delar av landet har en sammansättning av urberg och morän, vilket gör både yt- och grundvatten mjukare. I kalkrika delar av Sverige är vattnet oftare hårt. Bland annat finns hårt grundvatten på Uppsalaslätten, Öland, Gotland och i Skåne. I vissa regioner har man försökt att göra dricksvattnet mjukare. Anledningen är miljökrav, som har satts eftersom hårt vatten kan lösa ut koppar i varmvattenledningar och kalken sliter på maskiner.

Vår lösning på vattenhårdhet

För dig som vill bli av med hårt vatten har vi på Aqua Expert utvecklat två sorters avhärdningsfilter, som gör ditt vatten mjukare och fritt från kalk. Slipp de vita och gråaktiga beläggningarna på porslinet i badrummet och i tvätten. Behåll full effekt i varmvattenberedare och andra hushållsapparater. Hör av dig till oss för mer information!