Hitta ditt problem med vattnet

Vad har du för problem med vattnet?

vattenproblem, Aqua expert har filter och lösningar

Gult missfärgat vatten / ytvatten

Den gula färgen är en indikation på att humösa ämnen finns närvarande. Vattnet lämnar inga direkta beläggningar eller
avlagring efter sig, men är ett estetiskt problem som även bidrar till unken lukt och smak.
De största riskområden är hälsorelaterade då missfärgningen oftast beror på att vattentäkten är otät och låter ytligt
markvatten att strömma in. Detta kan i sin tur leda till mikrobiell tillväxt och hälsopåverkande kväveföreningar bildas.
Det är inte alltför ovanligt att dessa typer av vatten har ett högt kväve innehåll som ammonium, nitrit och nitrat.
Ta alltid en vattenanalys för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Problemet kan bero på:

Humus, ytvatten

Vattnen som innehåller organiskt material kan ge vattnet avvikande
lukt, smak och färg. Detta indikerar att vattnet är påverkat av ytligt
markvatten. Vid inträngning av ytvatten, innehållande organiskt
material (humus), så gynnas mikrobiologisk tillväxt av bakterier och
mikroorganismer.

Problemet åtgärdas med ett humusfilter.

PROBLEM

 • Gult och grumligt vatten som luktar illa.
 • Obehagligt att dricka vattnet.

RISKER

 • Tvättar man sig med humushaltigt vatten så fastar lukten ofta på händer och andra hudytor.
 • Kan påverka smaken på maten vid matlagning med vatten.
 • Stor risk för mikrobiell tillväxt.

Våra lösningar mot humus, ytvatten:

CARBO R

CARBO R

Humusfilter CARBO RCARBO är ett kolfilter som reducerar humushalten (COD) med hjälp av aktivt kol.Liten, lättplacerad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.CARBO är ett kolfilter som reducerar humushalten (COD) med hjälp av...

läs mer
CARBO G

CARBO G

Humusfilter CARBO GCARBO är ett kolfilter som reducerar humushalten (COD) med hjälp av aktivt kol.Liten, lättplacerad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.CARBO är ett kolfilter som reducerar humushalten (COD) med hjälp av...

läs mer
H50 – H200

H50 – H200

Humusfilter H50 - H200Humusfilter H50-H200 tar bort förhöjda halter av COD med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Humusfilter H50-H200 tar bort förhöjda halter av COD med effektiv jonbytarmassa.Fri från...

läs mer
AQUAMIX

AQUAMIX

Humus Kombinationsfilter AQUAMIXAquamix kan åtgärda flera problemområden med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.Aquamix reducerar i sitt grundutförande förhöjda halter av följande ämnen:Järn (Fe), Mangan (Mn), Vattenhårdhet...

läs mer
HUMIC AFM R

HUMIC AFM R

Humusfilter HUMIC AFM RHumic AFM filtrerar mikroplaster och organiska material ner till 1 micron – marknadens mest effektiva partikelfilter.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Humic AFM filtrerar mikroplaster och organiska material...

läs mer
HUMIC AFM G

HUMIC AFM G

Humusfilter HUMIC AFM GHumic AFM filtrerar mikroplaster och organiska material ner till 1 micron – marknadens mest effektiva partikelfilter.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Humic AFM filtrerar mikroplaster och organiska material...

läs mer

BAKTERIER

Bakterietillväxt i vattnet orsakas oftast via jord och fekalförorening, till exempel via avlopp eller gödsel. Detta innebär risk för sjukdomsframkallande organismer.

För att ta bort bakterier i vattnet på ett säkert sätt används ett UV-/bakteriefilter som tar död på organismer och virus på DNA-nivå.

PROBLEM

 • Vattnet har en obekant lukt, lite avvikande färg och kan lämna avlagringar som uppfattas som slemliknande.
 • Magproblem som kan härledas till vattnet.

RISKER

 • Reningsprocessen klarar inte att minska mikroorganismer i vattnet. Mag- och tarminfektioner sprids genom dricksvattnet, men även badvatten och grönsaker som vattnats med kranvatten kan smitta.
 • E.coli-bakterier (Escherichia coli) i vattnet tyder på inläckage av avlopp eller naturgödsel. E.coli är de mest farliga tarmbakterierna och kan orsaka smärtsam förgiftningssymptom.
 • Höga halter av koliforma bakterier kan bero på inläckage av ytligt vatten, avlopp eller naturgödsel. I dricksvattnet innebär det en ökad risk för vattenburen smitta.
 • Kan orsaka magproblem med långsiktiga skador på hälsan, som inte alltid visar synliga symptom.

Våra lösningar mot svavelväte:

WEDECO AQUADA

WEDECO AQUADA

BAKTERIER WEDECO AQUADAUV-filter mot bakterier, virus och andra mikroorganismer. Desinficering sker utan användning av kemikalier.Fri från kemiska tillsatser. Tillverkad i rostfritt stål.UV-filter mot bakterier, virus och andra mikroorganismer....

läs mer

SVÅRUPPTÄCKTA PROBLEM

Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen. Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov.

I samtliga fall kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

PROBLEM

 • Avloppet läcker eller så rinner ytvatten från gödslad åkermark in i brunnen.

RISKER

 • Höga halter nitrat under en längre tid kan innebära stora risker.
 • Blodets förmåga att ta upp syre försämras och risken för syrebristsymptom är framförallt stor hos små barn som dricker bröstmjölksersättning.
 • Större risk att drabbas av vattenburna smittor.

Våra lösningar mot Nitrat:

N50 – N200

N50 – N200

Nitratfilter N50 - N200Nitratfilter som tar bort förhöjda halterav föroreningen nitrat med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Nitratfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen nitrat med effektiv...

läs mer
ARSENIC R

ARSENIC R

Arsenikfilter ARSENIC RArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
ARSENIC G

ARSENIC G

Arsenikfilter ARSENIC GArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
U50 – U200

U50 – U200

Uranfilter U50 - U200Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv...

läs mer
AQUAMIX

AQUAMIX

Humus Kombinationsfilter AQUAMIXAquamix kan åtgärda flera problemområden med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.Aquamix reducerar i sitt grundutförande förhöjda halter av följande ämnen:Järn (Fe), Mangan (Mn), Vattenhårdhet...

läs mer

JÄRN & MANGAN

Järn & mangan finns i de flesta borrade brunnar och ger ofta ifrån sig beläggningar och avlagringar i form av rostbrun och svart beläggning. Vattnet smakar och luktar oftast metalliskt och smak av blod är inte helt ovanligt.

Ökad risk för både skador på textilier vid tvätt i första hand och stora kostnader för byte av ledningsnät och installationer. Halten av järn och mangan kan inbördes skilja i koncentration i vattentäkten, därför ska man regelbundet analysera vattnet.

PROBLEM

 • Missfärgning av textilier.
 • Avvikande lukt och smak.
 • Avlagringar på sanitetsporslin, samt ev. synliga partiklar i vattnet.

RISKER

 • Förgiftning vid höga halter, framförallt hos barn.
 • Avlagringar på sanitetsporslin som är svåra att avlägsna.
 • Beläggning och avlagringar som fälls ut inuti rörsystemet och i vvs-installationer leder ofta till igensatta rörsystem med stora kostnader som följd.

Våra lösningar mot järn & mangan:

FERROLINE

FERROLINE

JÄRN- & MANGANFILTER FERROLINEKombinationsfilter som åtgärdar problem med järn och mangan – samt lågt pH och aggressiv kolsyra.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Kombinationsfilter som åtgärdar problem med järn...

läs mer
FERROLITE

FERROLITE

JÄRN- & MANGANFILTER FERROLITEKombinationsfilter som åtgärdar problemmed järn och mangan – samt lågt pHoch aggressiv kolsyra.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Kombinationsfilter som åtgärdar problem med järn...

läs mer
GÖINGEFILTER KOMBI

GÖINGEFILTER KOMBI

JÄRN- & MANGANFILTER GÖINGEFILTER KOMBIKombinationsfilter som åtgärdar problem med järn och mangan – samt lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier...

läs mer
GÖINGEFILTER KOMBI AUL

GÖINGEFILTER KOMBI AUL

JÄRN- & MANGANFILTER GÖINGEFILTER KOMBI AULKombinationsfilter med extra reservoarstyrning som åtgärdar problem med järn och mangan, – samt lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier...

läs mer
CRYSTAL RIGHT

CRYSTAL RIGHT

JÄRN- & MANGANFILTER CRYSTAL RIGHTKombinationsfilter som reducerar problem med järn och mangan. Välj till massa för att åtgärda hårdhet, ammonium, lågt pH, aggressiv kolsyra och svavelväte.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier...

läs mer

SVÅRUPPTÄCKTA PROBLEM

Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen. Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov.

I samtliga fall kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

PROBLEM

 • Förekommer naturligt i berggrunden eller via föroreningar.

RISKER

 • Redan små mängder innebär negativa hälsoeffekter.
 • Längre exponering kan ge kroniska hälsobesvär och öka risken för cancer.

Våra lösningar mot arsenik:

N50 – N200

N50 – N200

Nitratfilter N50 - N200Nitratfilter som tar bort förhöjda halterav föroreningen nitrat med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Nitratfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen nitrat med effektiv...

läs mer
ARSENIC R

ARSENIC R

Arsenikfilter ARSENIC RArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
ARSENIC G

ARSENIC G

Arsenikfilter ARSENIC GArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
U50 – U200

U50 – U200

Uranfilter U50 - U200Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv...

läs mer
AQUAMIX

AQUAMIX

Humus Kombinationsfilter AQUAMIXAquamix kan åtgärda flera problemområden med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.Aquamix reducerar i sitt grundutförande förhöjda halter av följande ämnen:Järn (Fe), Mangan (Mn), Vattenhårdhet...

läs mer

SVÅRUPPTÄCKTA PROBLEM

Att ha nitrat, arsenik eller uran i sitt vatten är inte ovanligt, eftersom det finns naturligt i berggrunden eller den direkta omgivningen. Problemen bidrar ej till lukt och smak och är inte synliga med blotta ögat. Därför märker man inget utan att göra ett vattenprov.

I samtliga fall kan det ge negativa hälsoeffekter och bör därför åtgärdas.

PROBLEM

 • Förekommer naturligt i berggrunden.

RISKER

 • Minskar njurarnas funktion. Lagras i lever, njurar och skelett.

Våra lösningar mot uran:

N50 – N200

N50 – N200

Nitratfilter N50 - N200Nitratfilter som tar bort förhöjda halterav föroreningen nitrat med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Nitratfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen nitrat med effektiv...

läs mer
ARSENIC R

ARSENIC R

Arsenikfilter ARSENIC RArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
ARSENIC G

ARSENIC G

Arsenikfilter ARSENIC GArsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen arsenik med effektiv...

läs mer
U50 – U200

U50 – U200

Uranfilter U50 - U200Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Uranfilter som tar bort förhöjda halter av föroreningen uran med effektiv...

läs mer
AQUAMIX

AQUAMIX

Humus Kombinationsfilter AQUAMIXAquamix kan åtgärda flera problemområden med vattnet genom att kombinera filtermassor som hanterar både anjon och katjon.Aquamix reducerar i sitt grundutförande förhöjda halter av följande ämnen:Järn (Fe), Mangan (Mn), Vattenhårdhet...

läs mer

RADON I VATTNET

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Risk finns för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft vid bruk av vatten vid t.ex. dusch och annan användning av rinnande vatten där långvarig exponering ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon från bostäder orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen i Sverige.

Vår radonavskiljare luftar bort radon, samt löser vissa andra vattenproblem som kolsyra och till viss begränsning även pH-värdet

PROBLEM

 • När grundvatten passerar uranhaltiga bergarter, kan det bildas radon i den sönderfallskedja som börjar med uran och slutar med bly, och den radioaktiva gasen tillförs vattnet.

RISKER

 • Vattnet avger radongas som blandas med inomhusluften, vilket på sikt ökar risken för cancer. Risken är större för rökare, men även för icke-rökare.

Våra lösningar mot radon i vattnet:

RADOX

RADOX

Radonfilter RADOXVår egenutvecklade radonavskiljare. Ingen hydrofor behövs. Tar bort radondöttrar, metangas, svavelväte, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH-värde.Fri från kemiska tillsatser. Hög kapacitet med låga driftkostnader.Vår egenutvecklade radonavskiljare....

läs mer
RADONETT

RADONETT

Radonfilter RADONETTRadonett renar vatten på miljövänlig och ekologisk väg med hjälp av ren syrerik luft, UV-ljus och utan kemikalier eller filtermassa. Garanterad reningsgrad 97-99,9 %.Fri från kemiska tillsatser.Hög kapacitet med låga driftkostnader.Radonett renar...

läs mer

Hårt Vatten

Hårt vatten innebär en hög koncentration av kalcium- och magnesiumjoner som ger kalkavlagringar. Det innebär en risk för utfällningar i ledningar och framför allt vid upphettning där de hårdhetsbildande jonerna fäller ut och bildar pannsten. Vid tvätt kan hårt vatten ge skador på textilier.

Problem med hårt vatten åtgärdas med ett mjukvattenfilter och återbetalningstiden är kort då värmekostnaden kan minskas med ca 2000-3000 kr/år.

SYNLIGA PROBLEM

 • Gråvita beläggningar på blandare och strålsamlare.
 • Gråaktiga missfärgningar på textilier vid tvätt.

RISKER

 • Vid upphettning bildas hårda kalkavlagringar som är mycket svåra att ta bort. I varmvattensystemet bildas pannsten och resulterar i stor effektförlust i energiöverföringen till vattnet.

Våra lösningar mot hårt vatten:

M25-M500

M25-M500

Mjukvattenfilter M25-M500Mjukvattenfiltret avhärdar hårt vattenmed en effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Mjukvattenfiltret avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua...

läs mer
MIDI & MEDIUM

MIDI & MEDIUM

Mjukvattenfilter MIDI & MEDIUMMIDI och MEDIUM gör hårt vatten mjukt med en effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.MIDI och MEDIUM gör hårt vatten mjukt med en effektiv jonbytarmassa.Fri från kemiska...

läs mer
ERGO

ERGO

Mjukvattenfilter ERGOErgo avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.Liten, lättplacerad och fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Ergo avhärdar hårt vatten med en effektiv jonbytarmassa.Liten, lättplacerad och fri från...

läs mer

SURT & AGGRESSIVT VATTEN

Ett surt och aggressivt vatten ger grönaktiga utfällningar på kopparrör och beläggningar i både handfat och i strålsamlaren.

Detta medför risk för korrosion på ledningar, som i sin tur kan leda till ökade metallhalter i dricksvattnet.

Åtgärdas med ett pH-höjande avsyrningsfilter.

SYNLIGAPROBLEM

 • Gröna beläggningar på kopparrör/-kopplingar, på sanitetsporslin och i kranens strålsamlare.

RISKER

 • Den aggressiva kolsyran i vattnet angriper kopparrören och minskar succesivt dess godstjocklek. Detta kan med tiden leda till läckage.
 • Skador på kopparrör i vvs-installationer.
 • Surt vatten kan lösa ut metaller ur marken och ledningarna.
  Dessa kan påverka din hälsa.

Våra lösningar mot surt & aggressivt vatten:

GÖINGEFILTER K

GÖINGEFILTER K

AVSYRNINGSFILTER GÖINGEFILTER KGöingefilter K åtgärdar problem med lågt pH-värde och aggressiv kolsyra.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Göingefilter K åtgärdar problem med lågt pH-värde och aggressiv...

läs mer
ALKALITE R

ALKALITE R

AVSYRNINGSFILTER ALKALITE RAlkalite åtgärdar problem medlågt pH-värde och aggressivkolsyra.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Alkalite åtgärdar problem med lågt pH-värde och aggressiv kolsyra.Svensktillverkad....

läs mer
ALKALITE G

ALKALITE G

AVSYRNINGSFILTER ALKALITE GAlkalite åtgärdar problem medlågt pH-värde och aggressivkolsyra.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Alkalite åtgärdar problem med lågt pH-värde och aggressiv kolsyra.Svensktillverkad....

läs mer
ALTERLINE

ALTERLINE

AVSYRNINGSFILTER ALTERLINEAlterline åtgärdar problem med lågt pH och neutraliserar den aggressiva kolsyran utan att höja hårdheten.Fri från kemiska tillsatser.Aqua Experts garantier ingår.Alterline åtgärdar problem med lågt pH och neutraliserar den...

läs mer

Svavelväte

Svavelväte är en gas som lätt binder sig till vattnet. Lukten från svavelväte brukar liknas vid ruttna ägg.

Den går inte att upptäcka med blotta ögat. Svavelväte är naturligt förekommande i djupare borrade brunnar. Ytligare fickor av gasen kan även förekomma.

Vid hög koncentration av svavelväte i vattnet kan symptom som huvudvärk, illamående, ögonsveda och orkeslöshet komma.

Åtgärdas genom att syresätta vattnet kraftigt.

Skador

PROBLEM

 • Vattnet luktar som ”ruttna ägg”.
 • Inträffar redan vid låga halter av svavelväte.

RISKER

 • Vid direkt exponering kan gasen ge symptom
  som yrsel, huvudvärk eller lättare ögonirritation.

Våra lösningar mot svavelväte:

SYREAKTIVATOR

SYREAKTIVATOR

SVAVELVÄTE SYREAKTIVATORSyreaktivatorn luftar bort dålig lukt av svavelväte/berggas.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Syreaktivatorn luftar bort dålig lukt av svavelväte/berggas.Svensktillverkad. Fri från...

läs mer
OXYDATOR

OXYDATOR

SVAVELVÄTE OXYDATOROxydatorn avlägsnar svavelväte genom syresättning.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua Experts garantier ingår.Oxydatorn avlägsnar svavelväte genom syresättning.Svensktillverkad. Fri från kemiska tillsatser. Aqua...

läs mer

BÖRJA MED EN RIKTIG VATTENANAYS

Ett ackrediterat laboratirium, Eurofins, analyserar dina vattenprover så att vi kan erbjuda dig rätt lösning för just ditt vatten.
Beställ ditt analyspaket hos oss.

HITTA EN INSTALLATÖR NÄRA DIG

Vår återförsäljare finns över hela landet. Vi har ett tätt samarbete för att lösa dina vattenproblem. Tillsammans med Aqua Experts kunskap och garantier så kan du känna dig trygg.